Service

De levensduur van de installatie is sterk afhankelijk van de wijze waarop de installatie wordt onderhouden. Door de toenemende luchtvervuiling kan het uiterlijk van het zonnescherm zijn glans verliezen. Daarom juist is het reinigen van uw buitenzonwering van groot belang om zo de lange levensduur te kunnen waarborgen.

Door periodiek reinigen voorkomt u dat de aanwezige chemische stoffen afkomstig van de luchtverontreiniging, negatief inwerken op de oppervlaktebehandeling.

 
  • Er wordt sterk aanbevolen om tenminste éénmaal per jaar de zonwering te laten controleren op functioneren en eventuele beschadigingen.
  • De geëxtrudeerde aluminiumdelen van de buitenzonwering moeten regelmatig gereinigd worden.
  • Het is niet aangeraden om de mechanische onderdelen van de buitenzonwering extra in te smeren. Hierdoor wordt het vuil makkelijker aangetrokken en gaat het zich vastzetten.
  • Het reinigen van aluminium gebeurt het best met neutrale, niet-agressieve middelen. Vermijd daarom reinigingsproducten met een pH-waarde van 7,5 en meer.
  • Gebruik geen schuurmiddelen! Let er eveneens op dat zure reinigingsproducten en schuurmiddelen niet in contact komen met de buitenzonwering als u uw ramen of gevel kuist.
  • Zijn de aluminiumdelen van de buitenzonwering zwaar vervuild? Gebruik dan een hogedrukreiniger. Let daarbij op dat de waterstraal uitsluitend op de alu-delen wordt gericht en niet direct op de mechaniek.